eTwinning: the community for schools in Europe

V šolskem letu 2022-2023 smo se z dijaki 1.A odločili sodelovati v eTwinnnig projektu Lets talk about money.

V projektu sodeluje pet šol iz petih mest petih evropskih držav:

1. Čadca – Slovakia
2. Klagenfurt – Austria
3. Linz – Austria
4. Maribor – Slovenia
5. Trogir – Croatia
Do sedaj smo svojim kolegom iz tujine predstavili šolo, mesto Maribor in sebe:
Dostopnost