ekošola

PROJEKT EKOŠOLA je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju.Cilji programa Ekošola
Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Prednosti
Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja.

Metodologija Ekošole : Sedem korakov

7 KORAKOV ZA EKOŠOLO

 7 korakov je postopek dela posamezne ustanove, da pridobi zeleno zastavo (kot priznanje oziroma znak, da spada v mednarodni program Ekošola). V spodnji shemi so povzete ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka, v nadaljevanju dokumenta pa je vsak korak podrobneje opisan.  

 1. EKO ODBOR
 • vzpostavitev (na začetku)
 • po vzpostavitvi: delovanje in redna srečanja celotnega eko-odbora
 1. OKOLJSKI PREGLED/ OCENA OKOLJSKEGA VPLIVA ŠOLE:
 • 8 področij:energija, odpadki, voda, transport, zdravje in dobro počutje, okolica šole, biotska raznovrstnost, drugo
 • OKOLJSKI PREGLED
 1. EKO -AKCIJSKI NAČRT
 • jedro dela za šolsko leto
 • določanje aktivnosti
 • obvezna področja: voda energija, odpadki
  • dodatni projekti: najmanj 3 (razpisani ali po izbiri)
  • Izpolniti:  – EKO-AKCIJSKI NAČRT 
 1. NADZOR IN OCENJEVANJE
 • spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev
 • obisk regijskega koordinatorja
 1. KURIKULOM – DELO PO UČNEM NAČRTU
 • vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt
 1. OBVEŠČANJE IN OZAVEŠČANJE
 • v šoli, ustanovi
 • v lokalni oziroma širši skupnosti
 1. EKO-LISTINA
 • izjava o eko-poslanstvu
 • obliko eko-listine izbere ustanova sama

ZELENA ZASTAVA 
(z opravljenimi 7 koraki postane ustanova ekošola in pridobi zeleno zastavo)

Naša šola, Srednja Srednja šola za trženje in dizajn se je s 1.9.2014 priključila mreži vključenih ustanov v program Ekošola v Sloveniji.

ZAKAJ EKOŠOLA?

 • izboljšano okoljsko delovanjeustanove,
 • praktične in preproste rešitve za različna okoljska vprašanja in teme,
 • manjša poraba vode, manjše količine odpadkov in podobno,
 • mednarodno sodelovanje in mreženje prek mednarodne spletne ekoaplikacije Eco-SchoolsConnect,
 • sodelovanje v mednarodnih natečajih prek mreže FEE International,
 • dijaki pridobivajo vodstvene izkušnje in krepijo timsko delo,
 • sodelovanje s posamezniki, podjetji in organizacijami z različnih področij,
 • povezovanje mladih in njihovih mentorjev s starši, lokalno skupnostjo in strokovnjaki,
 • promocija ustanove in finančne nagrade za najboljše projekte, ki jih omogočijo partnerji podporniki,…

 

 

»Ni bistveno, da mladi določene stvari morajo vedeti, ključno je , da želijo vedeti.«

(Harold Kroto, Nobelov nagrajenec za kemijo 1996)

 

Koordinatorica Ekošole:

Sabina Kavčič

Dostopnost